Увод

Футуризам је књижевни правац који се није појавио, већ експлодирао, а на исти начин и нестао. Зашто баш футуризам? Шта је допринело да се он појави? Сазнајте овде како и зашто се он појавио.